HEM SÅ FUNKAR DET SÄKERHET PRISER BOKA VANLIGA FRÅGOR FÖRETAG
 

så funkar det

1. BOKNING
Bokning av förråd görs på hemsidan där önskemål om tidpunkt, hur länge och storlek anges.
Förrådsbolaget bekräftar bokning inom 2 dagar och skickar faktura.


2. BETALNING
Förrådsbolaget tillämpar förskottsbetalning. Fakturan ska vara betald innan tillträde ges.

3. TILLTRÄDE
Efter bokning och betalning av fakturan så skickas passerbricka och personlig PIN-kod till den adress som angivits i bokningen.

Förråden låses med cylinderlås som ni själv ordnar eller så kan passande lås köpas av Förrådsbolaget. Önskar ni lås anges detta på bokningen.

Ni har tillträde till ert förråd mellan kl 06:00 och 23:00, varje dag i veckan, året runt.

Förrådsbolaget ansvarar inte för förvarat gods.

Hemförsäkringen täcker normalt upp till ca 40 000 kr. Hör med ditt försäkringsbolag vilka villkor som gäller för dig. Behöver du försäkra ett högre värde så kontaktar ni försäkringsbolaget.

4. REGLER

Allmän trivsel:

Det är inte tillåtet att lämna saker eller avfall i de allmänna utrymmena. Var och en är ansvarig att städa upp efter sig själv om lokalen blivit skräpig i samband med lastning/lossning. Det är ej tillåtet att sova eller bo i lokalerna.

Saker som ej får förvaras:

- Miljöfarligt material

- Explosiva ämnen
- Brandfarliga gaser och vätskor
- Hälsofarligt material
- Mat och illaluktande varor
- Vapen och ammunition
- Alkohol eller droger
- Stöldgods eller illegalt gods
- Levande djur eller växter
- Föroreningar

- Avfall

Vid utebliven betalning:

Utebliven betalning medför att passerkortet spärras och förrådet låses. Efter tre månader med utebliven betalning säljs förrådsinnehållet och fakturorna lämnas till inkasso.

 
 
 
 

Förrådsbolaget HBG AB
info@forradsbolaget.se
tfn 042-147020
Landskronavägen 27B

Copyright (c) 2011 Förrådsbolaget. All rights reserved.